LEDEN A ÚNOR 2020

Home Fotogalerie LEDEN A ÚNOR 2020

Vážení čtenáři, vítáme Vás u zpráviček z mateřské školy.

Děti z mateřské školy v Pticích moc rády slaví narozeniny. Podívejte, jak to našim oslavencům krásně sluší a jak nám povyrostli.

K tomu, abychom si naplno užili zimních radovánek, nám letos chyběla pořádná sněhová nadílka. Proto se naše děti pustily do teoretické přípravy a své kamarády potěšily a pobavily vyprávěním o tradičním i neznámém zimním sportování.

Navštívila nás v novém roce paní knihovnice Jarmila Koldová se „zážitkovým čtením“, za které jí mockrát děkujeme. Kocour v botách měl u dětí velký úspěch a my už se těšíme na další setkání, tentokrát v místní knihovně.

Věnovali jsme se také řemeslům a profesím. Vyzkoušeli jsme si třeba, jaké to je být pekařem a upekli jsme si ve školce makové houstičky. Děti se také naučily řemeslné písničky, které si prozpěvovaly masopustní obchůzkou obcí. Už od rána se děti ve školce krásně namalovaly, zadělaly těsto na koblížky a nazdobily si své papírové kloboučky. Děkujeme našim maminkám za pozvání, odměny, které si děti vyzpívaly a hlavně za podporu této krásné školkové tradice.

V únoru jsme k nám do školky pozvali záchranáře z akreditované a vzdělávací instituce „Zdravotníci“ s programem, který vstřícnou a zábavnou formou seznámil děti s poskytováním první pomoci. Jednotlivé činnosti a aktivity obsahovaly celou řadu důležitých informací. Děti se naučily, jak přivolat pomoc a jak se mají zachovat při úrazech. S pomocí plyšového kamaráda, záchranáře Pepíka, si děti ukázaly, jak zastavit krvácení a nebo ošetřit drobná poranění. Děti si všechno prakticky vyzkoušely, což je nezbytná podmínka výuky první pomoci už v předškolním věku. Součástí programu byla též atraktivní ukázka a prohlídka sanitního vozu přímo před naší školkou. Děti si vyzkoušely přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci. 

A co nás ve školce čeká v nadcházejícím čase? Těšíme se na environmentální program „Jak zvířátka zimují“, který dětem zprostředkovali manželé Svobodovi a velmi za něj děkujeme.

Naši školku navštíví profesionální fotograf Radek Hensley. Rodiče tak budou mít možnost využít jeho služeb a vyfotit své děti nebo celé rodiny.

Pomalu se připravujeme na velikonoční dílny, pro rodiče a jejich děti připravujeme celou řadu jarních výrobků, ozdob a dekorací. 

Čeká nás také dílna literární pod názvem Pohádky ze sousedního království – odpoledne pro rodiče a děti pod vedením Mgr. BcA. Dominiky Prokopové, která je divadelní lektorkou Divadla Lampion na Kladně a působí také jako lektorka edukativních programů České filharmonie, FOK pro děti a mládež a dalších institucí. 

Těšit se naše děti dále mohou na divadelní představení brněnského herce Ivo Urbánka, který naši mateřskou školu navštíví již potřetí.

Za kolektiv MŠ Ptice Vám dny plné radosti přeje

Eva Vacková