LISTOPAD A PROSINEC 2019

Home Fotogalerie LISTOPAD A PROSINEC 2019

Vážení čtenáři, vítáme Vás u zpráviček z mateřské školy.

Paní učitelky pro děti připravily pestrý projektový den pod názvem „Jeden den v Itálii“. Našim cílem bylo na chvilku se s dětmi přenést do země, kde máme kamarády, děti z mateřských škol ve Valle di Ledro. Naše pozvání přijal i pan Leggieri s tatínkem, tímto mu srdečně děkujeme za videozáznam z této akce, který pošleme dětem do tamních školek.

V listopadu naše MŠ zorganizovala ve spolupráci s MAS Jihozápad seminář pro předškolní pedagogy a pedagogy prvního stupně ZŠ. Rádi bychom poděkovali Obci Ptice za zázemí, které nám pro uskutečnění tohoto semináře poskytla. Literárně dramatická dílna pod názvem „Jak vzdělávat divadlem“, který vedla Mgr. BcA. Dominika Prokopová z kladenského Divadla Lampion přilákala do Ptic 15 pedagogů z okolních mateřských a základních škol.

V prosinci jsme oslavili svátek Martina, vyprávěli jsme si legendu o sv. Martinovi a děti upekly skvělé svatomartinské rohlíčky.

Jako každý rok v předvánočním čase děti vystoupily u příležitosti setkání se seniory na OÚ v Pticích. Zazpívaly a předaly seniorům dárky a přáníčka, které pro ně vytvořily.

Před první adventní nedělí jsme pozvali k nám do školky také rodiče, kteří společně s dětmi nazdobili originální adventní věnce.

První adventní neděle tradičně patřila obecní události – rozsvícení vánočního stromu, kde také děti z mateřské školky vystoupily s krátkým hudebním programem.

Pro letošní mikulášskou nadílku jsme si tentokrát zajeli do Kladna, navštívili jsme divadlo Lampion s kouzelným představením Broučci.

Každoročně naše děti vystavují své výrobky na předvánoční prodejní výstavě na OÚ v Pticích. Náš „stoleček“ je pokaždé dobročinný.

Předvánoční čas nás mnohdy vede k přemýšlení nad tím, co je opravdu důležité. Mockrát děkujeme všem, kteří si i letos zakoupili nabízené výrobky a přispěli na dobrou věc. Věříme, že Vás tento skutek zahřál u srdce a bude Vás hřát i celé Vánoce. Celý výtěžek budeme v letošním roce posílat organizaci realizující výstavbu dětského hospice Dům pro Julii (důmprojulii.com).

Děkujeme také našim maminkám Lidušce Vondrové a Martině Sojkové, které letos výstavu zpestřily krásnými rukodělnými výrobky.

Přikládáme také pár obrázků z oblíbené události „Vánoční noc“, na kterou se s dětmi vždycky moc těšíme. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli připravit pro děti kouzelný večer.

Za kolektiv MŠ Ptice Vám příjemné dny přeje Eva Vacková