LISTOPAD A PROSINEC 2020

Home Fotogalerie LISTOPAD A PROSINEC 2020

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

VÍTÁME VÁS U NOVÉ FOTOGALERIE, KTERÁ ZACHYCUJE DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V MĚSÍCI LISTOPADU A PROSINCI ROKU 2020.

Poslední měsíce loňského roku uplynuly našim dětem ve znamení radosti, tvořivosti, nového poznání i nevšedních kulturních zážitků. Blížící se advent a tradice s ním spojené vykouzlil dětem na tvářičkách úsměvy, rozzářil jejich oči a naplnil je tajemným očekáváním. Ráda bych poděkovala rodičům za všechna osobní vánoční přání, kterých se nám dostalo a kterých si s kolegyněmi velice vážíme. Stále jsme se museli potýkat s omezeními a dbát všech hygienických opatření, proto se také každá návštěva před vstupem do budovy prokazovala bezinfekčností a předkládala o této skutečnosti  prohlášení.                                                                                                                                                                                               

Jako každý rok jsme s dětmi oslavili příchod sv.Martina a pěkně jsme si ho užili! Se začátkem adventního období nás navštívil herec Ivan Urbánek. Představení „Slyšte, slyšte“ hravou formou dětem připomněl, co se tenkrát přihodilo za oné kouzelné noci. Příběhem děti provázel anděl, který po zvěstování zavedl Marii s Josefem cestou až do Betléma. Tam se narodil Ježíšek, kterému se přišli poklonit tři králové a pastýři. U jesliček však mezi nimi došlo k hádce. Vše se ale nakonec vysvětlilo a hvězda pak zasvítila všem lidem dobré vůle na cestu domů.  V představení zazněly koledy: „Nesem vám noviny“, „Narodil se Kristus Pán“, „My tři králové“, „Pásli ovce Valaši“ nebo „Ondráši Matouši“. Důležité bylo, že zazněly v situacích, do kterých patří a děti si tak lépe uvědomily jejich pravý smysl. Všichni jsme pak byli krásně svátečně naladěni na přicházející čas vánoční.  

Dalším milým rozptýlením byla návštěva muzikálové zpěvačky Magdy Malé. Děti se zaposlouchaly do nových dětských písniček a dostaly od Magdy pěkné dárečky. Všichni jsme si nakonec společně zatancovali a zazpívali. Rozhodli jsme se vyzrát na všechny čerty a naparádili jsme se tak, že k nám do školky ani žádný přijít nemusel! Všichni dostali mikulášskou nadílku a ještě dlouho jsme vzpomínali na tyto veselé „čertovinky“                                                                                                                                                               

Děti se intenzivně věnovaly předvánoční výzdobě a všem přípravám, vyzdobily si školku krásnými výrobky, nazdobily stromeček nebo naaranžovaly vánoční svícínky, které si odnesly do svých domovů. Našim kamarádům do Itálie (mateřské školy ve Valle di Ledro) jsme zaslali balíčky s vánočními dobrotami, přáníčky i výrobky dětí. A i my jsme byli od našich italských přátel obdarováni! I místním seniorům děti vyrobily (jako každý rok) vánoční přáníčka a dárečky. Provoněli jsme školku pečením vánočního cukroví a také své nejbližší jsme obdarovali krásnými vánočními dárečky a přáníčky.

Pomysleli jsme i na hladové ptáčky a připravili jsme jim dobrůtku – krmítka z šišek, které jsme rozvěsili na stromy. Po příběhu o Ježíškovi, zpěvu vánočních koled a představení vánočních tradic i k nám do školky přišel nadělovat Ježíšek (letos také za přispění obce Ptice, SK Ptice a zaměstnanců MŠ). Natočili jsme společně předvánoční besídku s řadou vánočních písní a koled. Sólového vystoupení se letos skvěle zhostila Adélka Kadlecová společně s Aleškem Nakládalem. Všechny dětičky bychom chtěli za jejich bezprostřední a roztomilý pěvecký výkon moc a moc pochválit! Video se Vám objeví po otevření vánočního přání, které najdete mezi prosincovými novinkami. 

PŘEJEME VÁM VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE A PŘEDEVŠÍM PEVNÉ ZDRAVÍ!

ZA KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ PTICE

Eva Vacková