ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2019

Home Fotogalerie ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2019

Vážení čtenáři, vítáme Vás po prázdninách.

Vážení čtenáři, vítáme Vás u zpráviček z mateřské školy. Po prázdninách se opět scházíme a poznáváme se s našimi novými kamarády.

Zkoušíme být samostatnější a pokud nám něco nejde, pomáháme si. Utváříme si pravidla, aby nám spolu bylo hezky.

Na důkaz toho „srdíčkového“ jsme si upekli a nazdobili kamarádské sušenky. Děti si přinesly své prázdninové deníčky a moc hezky nám o svých zážitcích vyprávěly.

Příjemných dnů si užíváme v lese a také na zahradě. O prázdninách jsme pro děti založili smyslové chodníčky a „kamínkoviště“. Kluci na zahradě rádi hrají fotbal a staví z písku, holčičky zase vaří dobroty v zahradní kuchyni.

V sobotu 21. září 2019 se na obecním úřadě v Pticích konalo vítání občánků. Rádi jsme se zúčastnili této slavnostní události a věříme, že jsme nejmladší občánky a jejich rodiny potěšili krátkým vystoupením. Rodičům vystupujících dětí tímto děkujeme za spolupráci.

Na konci září jsme vyrazili na podzimní výlet a akci „dýňování“ v Bukové u Příbramě.

Dále jsme si užili hodně muziky, přijela si s námi zazpívat i zatančit muzikálová zpěvačka Magda Malá.

Společné bubnování se Zuzkou Bobekovou bylo také moc prima.

Přiložili jsme také několik obrázků z oblíbeného pečení dobrůtek a také z baletního vystoupení Mirinky.

Nechybějí i narozeninové fotografie.

Příjemné podzimní dny Vám za kolektiv MŠ Ptice přeje Eva Vacková