ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020

Home Fotogalerie ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020

MILÍ ČTENÁŘI, ZAJÍMÁ VÁS, CO JE U NÁS VE ŠKOLCE NOVÉHO?

Představujeme Vám nové fotografie z dění v MŠ. Vidíte nejen momentky ze zahradní akce „Loučení s létem“ a společného bubnování, ale také z lesa, hrátek na zahrádce nebo oblíbeného pečení. Dále přikládáme fotografie z velice milé návštěvy rodiny Kadlecových, kteří si pro děti připravili ukázku juda. Ukázali nám, že se při něm děti Adélka s Daníkem (a všechny ostatní děti) učí spolupracovat s kamarády, vzájemnému respektu a sebeovládání, ale také úctě k soupeři. Mnohokrát celé rodině děkujeme! Přidáváme též fotografie z posledních dní měsíce října, z našeho „dýňování a stašidýlkování“. Objevit můžete také snímky z návštěvy sdílené psycholožky Mgr. Zuzky Bobekové, které velmi děkujeme za podporu. S dětmi ráda využívá prvků muzikoterapie třeba i na školní zahrádce.

Nový školní rok nám s dětmi příjemně plyne. Nové dětičky pomalu, v klidné atmosféře zvládly ranní rozloučení se svými rodiči a poznávají život v naší školce samostatně, s podporou paní učitelek a nových kamarádů. Vzájemně jsme se již blíže poznali. A co už jsme společně zvládli? Všichni musíme dodržovat všudypřítomná hygienická opatření a pravidla. Pomáháme si a podporujeme se. Snažíme se také najít ve skříňce své věci, zkoušíme se oblékat, učíme se požádat o pomoc paní učitelky a také starší kamarády. Opakujeme společné rituály, vybíráme si s kamarády nové hračky a rádi si s nimi hrajeme. Učíme se společně stolovat, vytváříme si svá „školková“ pravidla, aby nám tady spolu bylo hezky. Tvoříme, hýbeme se, společně zpíváme. Ve třídě objevujeme, co nás zajímá. Každý si přijde na „své“. Každý den se s předškoláčky připravujeme na školu. 

Máme z dětí velkou radost a jsme rádi, že i ty poslední slzičky při ranním loučení jsou již dávno minulostí. Společně tvoříme novou, veselou partu ptických dětí.

Naše třída je pro Vaše děti nově zorganizována do přehledných center aktivit. Snažíme se s dětmi pracovat dle zásad programu Začít spolu, i když prozatím nejsme registrovanou mateřskou školou fungující v tomto programu. Je nám však velmi sympatický a v tuto chvíli jsou v něm všichni pedagogové proškoleni. Děti v naší školce svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učeníkreativitu.​ Kromě toho, že k danému tématu pedagogové promýšlejí vzdělávací nabídku tak, aby se odehrávala ve všech nebo většině center aktivit ve třídě, plánují činnost a myslí přitom na 4 zásady:

  1. Činost děti provádějí samostatně, bez přímého vedení 
  2. Činnost je založena na spolupráci dětí nebo ji alespoň umožňuje 
  3. Činnost umožňuje dětem volit vlastní postup a způsob řešení
  4. Činnost umožňuje dětem vybrat si pomůcky a materiály, samostatně si je přichystat i uklidit

Těšíme se na vše pěkné, co nás (pevně věříme) v budoucnu s Vašimi dětmi čeká..

Krásné dny plné radosti a zdraví Vám za kolektiv MŠ Ptice přeje 

Eva Vacková