Naše třída

Home Třída Naše třída

Naše školka

Mateřská škola Ptice je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je obec Ptice. Jsme jednotřídní mateřskou školou „rodinného typu“ zapsanou do rejstříku škol a školských zařízení se školní jídelnou – výdejnou a poskytujeme předškolní vzdělávání dětem zpravidla od tří let věku.

Naše budova

Budova mateřské školy je začleněna do zástavby s převahou rodinných domů, hlavní prostor budovy je orientován k jihu, s výhledem do zahrady. Přechod mezi zahradou a vnitřními prostory školy je řešen terasou se zastřešením. K objektu budovy dále patří školní zahrada, kde je v budoucnu počítáno s vybudováním přírodních herních prvků. Děti mohou k relaxačním a pohybovým aktivitám využívat dvě obecní hřiště s herními prvky a zejména nádhernou přírodu blízkého okolí.

  • Start Date 2. 9. 2019
  • Years Old 3-6 let
  • Class Size 30
  • Class Duration 8:00 - 16:30
  • Strava Celodenní
  • Personál 2 Učitelky, 2 Pomocný personál